Pintos.
Kreativní studio.

O studiu Pintos

Na poli grafického designu působíme od roku 2005. Vizuální kultura není pro nás jenom pojem, ale možnost a cesta k přesnému předání informací. Se zákazníkem jsme připraveni k debatě a naslouchat jeho potřebám. Stáváme se tak rovnocenným členem týmu, díky čemuž jsme schopni využít potenciál, který daná zakázka skrývá. Hledáme neotřelé cesty, avšak nebráníme se i tradičnějšímu pojetí. Funkčnost je pro nás priorita. Spolupracujeme i s mnoha tvůrci napříč všemi obory, a hledáme tak pro svého zákazníka ideální řešení.

O nás

Milan Krištůfek (MgA.)

SENIOR GRAFIK
Grafické návrhy, vizuální komunikace, sazba.

Specializuje se na tištěná média. Přitahuje ho vůně tiskařských barev a v tiskárnách je jako doma. Jeho prioritou je funkčnost a čistota projevu. Nebrání se však experimetu a je neochvějným hledačem přesahů daného tématu. Jeho odborné umělecké vzdělání mu dává možnost se dobře orientovat na poli vizuální komunikace.


Co všechno zvládneme

Knižní sazba
Logo a brand identity
Návrh propagačních materiálů
Výběr materiálů
Komunikace s tiskárnou
Ostatní grafické práce

S kým jsme spolupracovali